“U mundu d’oggi” secondo Filippo Mazzeo

libroU MUNDU D’OGGI
Quantu lacrimi jettai l’atra sira
da pena si ‘nci pensu ciangiu ancora
Quantu scusi trova a genti mu s’arraggia
Senza u sapi a vita quant’è dura.
Fannu discursi senza senzu
pritendinu ‘brogghi d’ogni manera
e si non su sirvuti a duviri
minaccinu ca fannu cosi mali
Di sta erba è fatta a scupa,….
Dio criau u mundu
Bellu e ordinatu
E l’omu saggiu l’ha tutta stracangiatu.
I ‘ngenui a stu mundu stannu mali
Su tutti povirei comu a mia
I furbi cu ‘ngegnu e fantasia
Fannu u beni soji futtendu a tia.
Quantu dispiaciri, quantu duluri amaru
Di peni i tanta genti
Quantu tempo poi perdiji
Pi cunsignji, carti scritti e documenti.
Tempu persu, ghiatu spricatu
Ca na vota c’arrivaru
D’ogni beni si scurdaru
E u sangu ti fai amaru.
Fatti o toi, resta friddu, senti ammia
Ca stu mundu è sempri u stessu
Mancu Dio u po’ cangiari.
Filippo Mazzeo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Author: thoth sas

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *